Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

 

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkında kanun’un 5. maddesine göre; anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların maliklerine, kiracılara ve yıkılan riskli bina da işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da bankalardan kullanılacak krediler için faiz desteği yapılabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl açıklamış olduğu kentsel dönüşüm kira yardımı bedelleri, illerin nüfus sayısına göre değişiklik göstermektedir, nüfusu az olan illerde kira yardımı tutarı da azalmaktadır. Kira bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatları endeksi oranına göre güncellenmektedir.

Tahliye ve yıktırma

Bir yapının riskli yapı statüsü alması, yasaya göre tahliye ve yıkımını gerektirmektedir. Riskli yapıların yıktırılması için öncelikle malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi denenecektir. Hatta bu amaçla oturanlara kira yardımı dahi yapılabilecektir.Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligat yapılacaktır. Verilen bu süre içinde de yapı, maliklerince yıktırılmaz ise, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülki amirler tarafından yaptırılacaktır. Ancak yıkım masrafları yapı sahiplerinden tahsil edilecektir.